Sifat 20 Suatu Kupasan

RM15
978-967-481-385-7
In stock
+

Sifat 20 adalah satu daripada panduan yang cuba diketengahkan oleh Imam As-Sanusi1 pada kurun ke-9 Hijrah sekitar persoalan sifat-sifat wajib bagi Allah s.w.t. Perbahasan tentang Sifat 20 lahir dalam bidang ilmu kalam. Justeru, corak perbahasannya tidak terlepas daripada cara-cara yang dilakukan oleh para Mutakallimin.


Dua puluh sifat wajib bagi Allah s.w.t. yang dibincangkan adalah sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang tidak terkira banyaknya. Hal ini berdasarkan penulisan Imam As-Sanusi dalam kitab Umm Al-Barahin.


KANDUNGAN

Pendahuluan 1

Sejarah Kemunculan Ajaran Sifat 20

Kemunculan Sifat 20 di Alam Melayu

Nama-Nama bagi Ilmu Sifat 20

Mengapa Sifat Allah Ada 20?

Mengapa Wajib Mengetahui Sifat 20?

Tokoh Ahli Sunnah Wal Jamaah

As-Sanusi

Latar Belakang Pendidikan

Karya

As-Sanusi dan Umm Al-Barahin

Pembahagian Sifat 20

Sifat Nafsiyah

Sifat Salbiyah

Sifat Ma’ani

Sifat Ma’nawiyah

Perincian Sifat 20

1. Wujud

2. Qidam

3. Baqa’

4. Mukhalafatuhu lil Hawadith

5. Qiyamuhu bi Nafsihi

6. Wahdaniyah

7. Qudrah

8. Iradah

9. ‘Ilmun

10. Hayah

11. Sama’ dan Basar

13. Kalam

14. Kaunuhu Qadiran

15. Kaunuhu Muridan

16. Kaunuhu ‘Aliman

17. Kaunuhu Hayyan

18. Kaunuhu Sami’an

19. Kaunuhu Basiran

20. Kaunuhu Mutakalliman

Ta’alluq Sifat Ma’ani

Ta’alluq Sifat Qudrah

Ta’alluq Sifat Iradah

Ta’alluq Sifat Ilmu

Ta’alluq Sifat Sama’ dan Basar

Ta’alluq Sifat Kalam

Perbahasan Ulama dalam Sifat 20

Perbahasan Tentang Sifat Nafsiyah

Perbahasan Tentang Sifat Salbiyah

Perbahasan Tentang Sifat Ma’ani

Al-Hal

Sifat-Sifat Mustahil bagi Allah s.w.t.

Sifat Harus bagi Allah s.w.t.

Penutup

Biografi

Nota Hujung

6) Lampirkan bukti pembayaran anda kepada [email protected] untuk tujuan pengesahan